Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557" วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
 
     
 
     
 
     
 
     
 
[หน้า 1] [หน้า 2]