Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์