Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "วันอยากโชว์" ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ โดยได้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชานำมาแสดงผลงานและประกวดแข่งขัน
 
     
 
     
 
     
 
     
 
[หน้า 1] [หน้า 2] [หน้า 3] [หน้า 4]