Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ โดยฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี จัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ทุกแผนกวิชา ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤฏษ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557