Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์  :   สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม  ประคำสวย  ร่ำรวยปราสาท  ผักกาดหวาน  ข้าวสารหอม  งามพร้อมวัฒนธรรม

รูป “ช้าง”  จังหวัดสุรินทร์


         “ช้าง”  สุรินทร์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นความภูมิใจที่สำคัญที่สุด คือ “ช้าง” โดยเป็นจังหวัดที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย มีช้างมากกว่า 700 เชือก คนสุรินทร์เลี้ยงช้างเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัว จึงมีวิถีชีวิต ความผูกพันระหว่างคนกับช้าง ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงช้างในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งในอดีตช้างเคยเป็นพาหนะของพระมหากษัตริย์ในการทำศึกสงคราม
ปัจจุบันช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี พ.ศ. 2544 ให้ช้างเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทย (Nation Identity) ซึ่งในปี 2549 จังหวัดได้จัดให้มีโครงการช้างคืนถิ่นพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด และองค์การสวนสัตว์กำลังดำเนินการโครงการสวนสัตว์สุรินทร์ พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ที่หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม  เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนและอนุรักษ์และคุ้มครองช้าง
ให้อยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์ต่อไป โดยท่านสามารถไปเยี่ยมชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ระหว่างคนกับช้าง และการแสดงช้างที่ศูนย์คชศึกษาได้ทุกวัน และยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) ให้ท่านได้พักผ่อนดูวิถีชีวิตความผูกพันของคนกับช้างได้อย่างใกล้ชิด และช้างเหล่านี้จะเข้าร่วมงานแสดงช้างประจำปี  ในของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งในปี 2553 นี้จัดขึ้นวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553

รูป “ปราสาทโบราณ” จังหัดสุรินทร์

         “เมืองแห่งอารยธรรมและปราสาทโบราณ”  สุรินทร์เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงอารยธรรมขอมโบราณ  มีปราสาทที่เก่าแก่ถึง 32 แห่ง กระจายอยู่ทั่วไป เช่น ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.สังขะ สร้างราวพุทธศตวรรษที่13 เป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด   ที่ค้นพบในประเทศไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ  ปราสาทบ้านพลวง  อ.ปราสาท และกลุ่มปราสาทตาเมือน  ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.พนมดงรัก ซึ่งอยู่ในเขตชายแดนและเป็นจุดเชื่อมต่อ  ตามรอยเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณที่สำคัญ เป็นต้น
         เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสุรินทร์.. จังหวัดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองไม่เหมือนที่ไหนในโลก สัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ ทั้งทางวัฒนธรรม     เอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวของดินแดนที่มีวิถีแห่งธรรมชาตินี้ โดยมีงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เช่น เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านนานาชาติ  พิธีแต่งงานแบบชาวกูยและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น  พระพุทธ     สุรินทรมงคล สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดูลย์อตุโล เกจิชื่อดัง  ศาลาอัฏฐะมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง  เจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ และที่สำคัญท่านจะได้มีโอกาสได้เคาะระฆัง ถึง 1080 ใบ  ติดตั้งบริเวณทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธสุรินทรมงคล ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยจังหวัดได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดหาระฆังจากทุกวัดในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,070 ใบ และได้รับมอบระฆังจากวัดสำคัญอื่นๆ อีก 10 ใบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวนอุทยานพนมสวาย ได้เคาะระฆังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  นอกจากนั้นยังมี งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน และ งานช้างและกาชาดสุรินทร์ เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชมได้แก่ 
          1. ช้าง ที่หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม รวมถึงงานช้างและกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ที่จัดขึ้นในห้วงเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี
          2. ผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์
          3. วนอุทยานพนมสวาย หรือ เขาสวาย ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือ ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
          4. ตลาดช่องจอม  ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  อ.กาบเชิง
          5. หัตถกรรมเครื่องเงิน บ้านเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์  อ.เขวาสินรินทร์
          6. อารยธรรมขอมโบราณ  มีปราสาทที่เก่าแก่ถึง 32 แห่ง
          7. อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง  ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ อันเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัด 
          8. ห้องภาพเมืองสุรินทร์ ที่หน้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นแหล่งรวมภาพเก่าที่แสดงความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
          9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท หมู่ที่ 13 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด และวิถีชีวิตชาวสุรินทร์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน สถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัด ปี 2551 มีจำนวน 583,128 คน (เป็นชาวไทย 572,993 คน และ ชาวต่างประเทศ 10,135 คน) ลดลงจากปีก่อน 0.12%

 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
 
[หน้า1] [หน้า2] [หน้า3] [หน้า4] [หน้า5] [หน้า6] [หน้า7] [หน้า8] [หน้า9] [หน้า10] [หน้า11] [หน้า12]
 
Untitled Document