Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
AmazingCounters.com
 
 
 
 
           วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งนายอาทิตย์   วิบูลชัย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539
           การจัดตั้งได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของศึกษาธิการอำเภอศีขรภูมิ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ขอใช้ที่ดินครั้งแรกจำนวน 50 ไร่ ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการราชภัสดุ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 ไร่ แต่กรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้เพียง 25 ไร่ โดยมีนายอาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2539 และสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2541

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ศรีสะเกษ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
รูปปราสาทศีขรภูม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
น้ำเงินเหลือง

น้ำเงิน หมายถึง ความพยายาม ความพากเพียร ความอดทน และแสดงถึงความเข้มแข็ง สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียว
เหลือง หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญา มีวินัย ความก้าวหน้า และความรุ่งโรจน์ในชีวิตและเป็นสีแห่งความสงบในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untitled Document