โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ หลังสถานีรถไฟศีขรภูมิไปที่วัดใหม่ศรีวิหารเจริญ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  นิทรรศการ การประกวด โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของครู และนักเรียน นักศึกษา วันอยากโชว์ ปีการศึกษา 2558
     
  การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระดับชาติและระดับภาค
     
  โครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิการยน 2558  ถึง  วันที่ 6 ธันวาคม 2558
     
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิกับสถานประกอบการ
     
  วันปิยมหาราช  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   วันที่  23  ตุลาคม  2558
     
  กิจกรรมนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ไปฝึกงาน  ณ  สถานประกอบการ
     
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่ 12 สิงหาคม 2558  ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ
     
  กิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้นการทำกระเป๋าจากผ้าญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
     
  พิธีเปิดงาน กิจกรรมโครงการตรวจหอเยี่ยมบ้าน สานความสุข นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
     
 

กิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วันที่ 11 มิถุนายน 2558

     
  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วันที่ 3 มิถุนายน 2558
     
  พิธีเปิดและยกเสาเอกห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการอาชีวะพัฒนา (52) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 2 เมษายน 2558 โดย นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
     
  กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูม
     
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4-6 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
     
  กิจกรรมโครงการวันปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมโครงการ "วันอยากโชว์" ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแผนกวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารปฏิบัติการ 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ช่อชัยพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 17 วันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิกดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 อำเภอศีขรภูมิ ระหว่างวันที่ 11-26 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ได้ดำเนินโครงการวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  กิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  กิจกรรมโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง "สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ประจำปี 2557 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ร่วมเป็นตัวแทนในแสดงในชุด "ศิวเวทเทวาลัย มนต์ไผทพุทธานุภาพ" ในคืนวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (คลิ๊กดูรูปภาพ)
 
  กิจกรรมโครงการสืบสานตำนานพันปี ปราสาทศีขรภูมิ ประจำปี 2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานปราสาทศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปภาพ)
 
  กิจกรรมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปภาพ)
     
  กิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ณ ปราสาทศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปภาพ)
 
  กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปที่นี่)