วันศุกรที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายอาทิตย์ วิบูลชัย นายกสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องช่อชัยพฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)  
     
  การตรวจรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 8 วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2562 (คลิ๊กดูรูปที่นี่) 
     
  โครงการอาชีวะอาสา ให้บริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 ดำเนินงานโดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายวราวุฒิ ไกยราช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 (คลิ๊กดูรูปที่นี่) 
     
  โครงการวันคริสต์มาส Christmas Day วันที่ 25 ธันวาคม 2561(คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการวราวุฒิ ไกยราช พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ หลังสถานีรถไฟศีขรภูมิไปที่วัดใหม่ศรีวิหารเจริญ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  นิทรรศการ การประกวด โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของครู และนักเรียน นักศึกษา วันอยากโชว์ ปีการศึกษา 2558
     
  การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระดับชาติและระดับภาค
     
  โครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิการยน 2558  ถึง  วันที่ 6 ธันวาคม 2558
     
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิกับสถานประกอบการ
     
  วันปิยมหาราช  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   วันที่  23  ตุลาคม  2558
     
  กิจกรรมนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ไปฝึกงาน  ณ  สถานประกอบการ
     
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่ 12 สิงหาคม 2558  ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ
     
  กิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้นการทำกระเป๋าจากผ้าญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
     
  พิธีเปิดงาน กิจกรรมโครงการตรวจหอเยี่ยมบ้าน สานความสุข นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
     
 

กิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วันที่ 11 มิถุนายน 2558

     
  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วันที่ 3 มิถุนายน 2558
     
  พิธีเปิดและยกเสาเอกห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการอาชีวะพัฒนา (52) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 2 เมษายน 2558 โดย นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
     
  กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูม
     
  กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4-6 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
     
  กิจกรรมโครงการวันปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมโครงการ "วันอยากโชว์" ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแผนกวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารปฏิบัติการ 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ช่อชัยพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 17 วันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิกดูรูปที่นี่)
     
  กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 อำเภอศีขรภูมิ ระหว่างวันที่ 11-26 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ได้ดำเนินโครงการวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  กิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  กิจกรรมโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง "สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ประจำปี 2557 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ร่วมเป็นตัวแทนในแสดงในชุด "ศิวเวทเทวาลัย มนต์ไผทพุทธานุภาพ" ในคืนวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (คลิ๊กดูรูปภาพ)
 
  กิจกรรมโครงการสืบสานตำนานพันปี ปราสาทศีขรภูมิ ประจำปี 2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานปราสาทศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปภาพ)
 
  กิจกรรมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปภาพ)
     
  กิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ณ ปราสาทศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปภาพ)
 
  กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (คลิ๊กดูรูปที่นี่)
 
  ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ
(คลิ๊กดูรูปที่นี่)